Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. 9 - 17, 22 742 10 75 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. 10 - 18, 500 642 071

UBEZPIECZENIA WSPÓLNOT

Ubezpieczenie chroni wspólnotę, a przede wszystkim jej członków, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
Szeroki zakres produktów pozwala na optymalne dopasowanie, tak by zabezpieczyć majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymać ją w należytym stanie technicznym.

Ubezpieczenie chroni wspólnotę, a przede wszystkim jej członków, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
Szeroki zakres produktów pozwala na optymalne dopasowanie, tak by zabezpieczyć majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymać ją w należytym stanie technicznym.

Zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in.: powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, pękania rur, upadku drzew lub masztów). Ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia, wyposażenie.

Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych, ale dodatkowo wspólnota może zabezpieczyć się przed: aktami terroryzmu, aktami wandalizmu, pracami remontowymi, szkodami mechanicznymi i elektrycznych przepięć. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom wspólnota uchroni się przed nieprzewidzianymi kosztami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dosyć wysokie.

Ochrona związana z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością z rozszerzeniem o następujące klauzule:

  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC za szkody wyrządzane w nieruchomości wspólnej budynku
  • OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć
  • ubezpieczenie kosztów poszukiwania miejsca awarii

Zabezpieczanie na wypadek szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w wyniku włamania lub usiłowania dokonania włamania. Na wniosek zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

Towarzystwo pokrywa szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

Ubezpieczenia chroni na wypadek szkód wyrządzonych przez członków zarządu wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu (np. na skutek zawinionego działania lub zaniechania).

Pokrywane są:

  • straty rzeczywiste
  • czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową
  • koszty postępowania sądowego/pojednawczego (prowadzonego w związku z roszczeniami)

Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu wspólnota jest przygotowana na różne zdarzenia, którym wspólnie stawi czoła. Skorzystaj z darmowej porady naszego konsultanta. Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu optymalnych zestawień ubezpieczeń dla wspólnot. Dzięki temu otrzymasz od nas najlepszą z możliwych ofert.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami