Kompleksowa oferta OC/AC w 100% dopasowana do twoich potrzeb!

UBEZPIECZENIA MAJĄTKU FIRMOWEGO

Ubezpieczenia majątku gwarantują bezpieczeństwo w Twoim przedsiębiorstwie, jednocześnie dają gwarancję dalszego prowadzenia biznesu w razie zajścia zdarzenia losowego typu pożar czy kradzież.

Ubezpieczenia majątku gwarantują bezpieczeństwo w Twoim przedsiębiorstwie, jednocześnie dają gwarancję dalszego prowadzenia biznesu w razie zajścia zdarzenia losowego typu pożar czy kradzież.

  • Ochrona majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych.
  • Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do specyfiki branży i potrzeb przedsiębiorcy.
  • Jedna polisa na wszystkie lokalizacje.
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
  • Ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu maszyn.
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń.
  • Ubezpieczenie towarów przechowywanych.
  • Ubezpieczenie strat finansowych poniesionych w związku z chorobą lub zajściem różnych zdarzeń losowych.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Pobierz dokument APK