Skontaktuj się znami

Nowe godziny otwarcia biura przy ul. Strumykowej 28: pon. pt. 9:00 - 17:00

Ubezpieczenia OC
(odpowiedzialności cywilnej)

Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Czasami tym działaniem można wyrządzić komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje jej naprawienie, wyrównanie poniesionych strat i utraconych korzyści.
Taki obowiązek spoczywa na nas również wtedy, gdy szkodę wyrządzi osoba, za którą jesteśmy odpowiedzialni np. dziecko, a także zwierzę.

Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie przejmuje finansowe konsekwencje pewnych zdarzeń lub zachowań. Towarzystwo, w ramach zawartej umowy, przejmuje na siebie cały obowiązek odszkodowawczy, łącznie ze wszystkimi kosztami związanymi z ustaleniem wysokości odszkodowania (ekspertyzy, rzeczoznawcy, adwokaci, itp.) Osoba ubezpieczona uwalnia się od obowiązku materialnego wyrównania strat.

Twoje dziecko ma tysiąc pomysłów na minutę. Każdego dnia bawi się, uczy, sprawdza, bada, ale przy okazji broi, zwykle przypadkiem. Niestety w takich sytuacjach, jako rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za wyrządzone szkody i musimy ponieść z tym związane koszty. Całe szczęście jest inaczej, gdy mamy ubezpieczenie, bo wtedy to ono pokryje koszt np. stłuczonego lusterka w zabytkowym samochodzie sąsiada.

 • właściciele nieruchomości
 • rodziny z dziećmi
 • właściciele zwierząt domowych
 • osoby uprawiające „amatorsko” sport

Czy już wiesz, co zyskasz dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej?
Skontaktuj się z nami. Mamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu rozumiemy Twoje potrzeby i szybko przygotujemy dla Ciebie optymalną ofertę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie ubezpieczenie cywilne – OC, to rodzaj ochrony ubezpieczeniowej. Zadziała ona wówczas, kiedy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku czynu niedozwolonego lub niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania.

Odpowiedzialność cywilna może dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. W tym drugim przypadku może to być np. ubezpieczenie działalności gospodarczej albo OC poszczególnych grup zawodowych czy osób pełniących określone funkcje (prezes zarządu, kierownik budowy itp.).

Warto podkreślić, że niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Oczywiście poszczególne oferty różnią się między sobą zarówno sumą ubezpieczenia, jak i innymi warunkami, np.:

 • okresem, na jaki zawierana jest umowa;
 • obszarem obowiązywania ochrony (może to być np. Polska, kraje UE albo cały świat – należy zwrócić uwagę na wyłączenia niektórych państw);
 • zakresem ochrony – niektóre zdarzenia mogą być wyłączone, np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka czy ekstremalnych;
 • liczby osób objętych ochroną – większość towarzystw oferuje ubezpieczenia rodzinne, które obejmują standardowo dwoje dorosłych wraz z dziećmi. Można również spotkać się z ubezpieczeniami, w których żadna z osób nie musi być spokrewniona.

Jeśli jesteś właścicielem zwierzęcia, warto zgłosić ten fakt przed zawarciem umowy – nasi doradcy znajdą takie ubezpieczenie, które będzie uwzględniało również szkody wyrządzone przez zwierzę. Co ciekawe, choć większość towarzystw ubezpiecza wyłącznie psy i koty, są i takie, które ubezpieczają konie, a także inne zwierzęta domowe (nie gospodarskie!).

Poza typowym ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, towarzystwa oferują również umowy o specyficznym charakterze, np. ubezpieczenia cywilne – OC najemcy, OC właściciela mieszkania czy OC rowerzysty.

OC najemcy warto wykupić, jeśli wynajmujesz mieszkanie czy dom – w razie wyrządzenia szkody właścicielom nie będziesz musiał jej naprawiać z własnej kieszeni. Podobnie w przypadku OC właściciela domu lub mieszkania – z takiego OC towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje np. koszty naprawy w przypadku zalania mieszkania sąsiadów. Jeśli jeździsz często na rowerze – skorzystaj z OC rowerzysty, które pokryje ewentualne szkody na osobach lub koszty naprawy innych uszkodzonych pojazdów.

Warto wiedzieć, że OC najemcy czy OC właściciela mieszkania mogą stanowić opcję przy ubezpieczeniu nieruchomości, a OC w życiu prywatnym obejmuje niekiedy również uprawianie sportów.

Ubezpieczenie bez wychodzenia z domu

Ubezpiecz się od odpowiedzialności cywilnej
od ręki!

Kup polisę online lub skontaktuj się z naszym agentem:

Biuro Mokotów

Adres: ul. Cypryjska 2G, Warszawa

Godz. otwarcia: pon. – pt. w godz. 9 – 17

Tel.: 22 742 10 75; 512 985 935, 

E-mail: kontakt.mokotow@amaconsulting.pl

Biuro Białołęka

Adres: ul. Strumykowa 28, Warszawa 

Godz. otwarcia: pon. – pt. w godz. 10 -18

Tel.: 500 642 071,

E-Mail:kontakt.bialoleka@amaconsulting.pl

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK