Skontaktuj się znami

Szukaj
Close this search box.

Administracja danych osobowych

Informacja pochodząca od administratora danych osobowych udzielana w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania  jest AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G kontakt telefoniczny 22 742 10 75

 

 1. W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy/ umów ubezpieczeniowych zawartych z Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy;6 ust.1 lit. b) i lit. d), art. 9 ust.2 RODO
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w oparciu o profilowanie klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcie i realizacji umowy;
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; 6 ust.1 lit. c)RODO, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz., 66 z późn.zm.,),
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości;  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 395),
 • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora
 • w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług

 

 1. Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczonego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym zakresie ma Pani/Pan Prawo do zakwestionowania decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienie o ponowne rozpatrzenie sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

 

 1. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom?

Dane mogą być udostępniane przez Towarzystwo podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.).

 

 1. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z  przepisów prawa.

Dane osobowe przestaną być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu.

Dane wykorzystywane do badania satysfakcji ze współpracy będą wykorzystywane do 1 miesiąca od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Dane wykorzystywane do celów marketingowych będą wykorzystywane do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowaniausunięciaograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

 

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert musimy uzyskać zgodę nr 1 i 2. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK