Skontaktuj się znami

UBEZPIECZENIA ROLNICZE

Oferujemy zarówno ubezpieczenia obowiązkowe OC rolnika oraz budynków rolnych, jak i dobrowolne nie ujęte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przypominamy, że w przypadku braku ubezpieczenia obowiązkowego rolnikowi grozi kara.
Świadczymy pełną ochronę Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta.

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z ubezpieczenia majątkowego?

Jeżeli mienie, które posiadasz jest dla Ciebie cenne i chcesz je zabezpieczyć, to warto zastanowić się właśnie nad tym rodzajem ubezpieczenia.
Wypadkom losowym niestety nie możemy zapobiegać, ani ich uniknąć, ale możemy się na nie przygotować!

 • Za niewielką składkę roczną chronisz się przed roszczeniami osób poszkodowanych przez Ciebie i Twoich bliskich. Umowa obejmuje również wszystkie osoby, które pracowały w Twoim gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia.
 • Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój majątek zostanie uszkodzony lub go stracisz w wyniku różnych zdarzeń losowych: pożaru, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi itp.
 • Zabezpieczamy kredyt przeznaczony np. na budowę czy modernizację budynków rolniczych, znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego.
 • Szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Zabezpieczenie tzw. mienia ruchomego, czyli sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich, wyposażenia gospodarstwa domowego i innych tzw. ruchomości domowych w budynku mieszkalnym.
 • Ubezpieczenie obowiązkowe warto rozszerzyć o dobrowolne (dofinansowywane przez państwo) obejmujące różne ryzyka, np. pogodowe, zagrażające plonom, domom i budynkom gospodarczym.

Ubezpieczenia rolnicze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jak również ubezpieczenia budynków na terenie gospodarstwa rolnego, są obowiązkowymi polisami, o których powinien pamiętać każdy rolnik. Mowa w tym momencie o osobie fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, odprowadzającą od niej podatek, która jest właścicielem użytków rolnych, których powierzchnia przekracza 1 ha.

Ubezpieczenia rolnicze dają szerokie możliwości pod względem zadbania o zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi stratami, które mogą się pojawić podczas prowadzonej działalności rolnej. W końcu należy pamiętać, że każde takie gospodarstwo, wiąże się z trudną i dość wymagającą pracą, która obarczona jest dużym ryzykiem. Wspomniana kwestia wynika z tego, że ta forma działalności w dużej mierze jest zależna od okoliczności, na które wielokrotnie rolnik nie ma tak naprawdę wpływu. Mowa w tym momencie m.in. o niesprzyjającej pogodzie, która może doprowadzić do zniszczenia uprawy lub o chorobie zwierząt, w wyniku której należy doprowadzić np. do przymusowego uboju.

Jakie są podstawowe ubezpieczenia rolne?

Na mocy ustawy z 2003 roku, każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne, będące działalnością opodatkowaną, zobowiązana jest do wykupienia dwóch rodzajów ubezpieczeń tj.:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – ma ono za zadanie zapewniać rolnikowi ochronę przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim. W ten sposób wszelkie straty, które mogą być spowodowane m.in. nieostrożną jazdą ciągnikiem na polu sąsiada lub wypadkiem przy pracy na polu, w wyniku którego ucierpi osoba pomagająca w gospodarstwie, zostaną pokryte z polisy.
 • Ubezpieczenie budynków rolnych – celem tej polisy jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia różnych nieprzewidzianych szkód, do których może dojść w wyniku huraganu, pożaru budynku, podtopienia, powodzi, opadów śniegu, nawalnego deszczu, gradu, eksplozji, uderzenia pioruna, tąpnięcia, osunięcia się ziemi, a nawet upadku statku powietrznego oraz lawiny. W przypadku tego ubezpieczenia należy pamiętać, że budynki rolne, które zostają objęte polisą muszą: być własnością rolnika, mieć powierzchnię wynoszącą minimum 20m2, być stałe związane z gruntem i posiadać fundamenty oraz dach.

 

Ubezpieczenia rolnicze – czego mogą jeszcze dotyczyć?

Ubezpieczenia rolnicze mogą dotyczyć nie tylko obowiązkowych polis, ale także innych świadczeń, które mogą obejmować pozostałe części składowe majątku, z którymi mamy do czynienia w przypadku prowadzenia działalności rolniczej. Mowa w tym momencie o takich elementach, które są dla danego rolnika istotne, jak również obarczone największym rolnikiem. Stąd też w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy takie polisy rolnicze, które pozwolą na ubezpieczenie zarówno upraw, zwierząt, jak i sprzętu rolniczego.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami

[everest_form id="125"]

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK