Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

OC - ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

  • Wypłata odszkodowania osobom, którym zarządca nieruchomości wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.
  • Dzięki ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości ponoszą mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej oraz zyskują większą wiarygodność wobec klientów i partnerów.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami