Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

OC AGENCJI OCHRONY

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

  • Osoby, którym przedsiębiorca świadczący usługi ochrony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas prowadzenia swojej działalności, otrzymują odszkodowanie.
  • Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest na jedno i wszystkie zdarzenia, a jej wysokość uzależniona od osiągniętego przez przedsiębiorcę rocznego obrotu netto w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel nie udzieli ochrony lub tylko ograniczoną. O sytuacjach tych mowa jest w odpowiednim rozporządzeniu ministra finansów oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami