Agent ubezpieczeniowy w czasach sztucznej inteligencji – wywiad z Beatą Waśniewską

O przyszłości agentów ubezpieczeniowych w dobie sztucznej inteligencji z Prezeską Zarządu AMA Consulting Ubezpieczenia rozmawiała Urszula B. Krawczyk

Agent ubezpieczeniowy w czasach sztucznej inteligencji – wywiad z Beatą Waśniewską Read More »