Skontaktuj się znami

PAKIETY UBEZPIECZENIOWE DOSTĘPNE ON-LINE

PAKIETY UBEZPIECZENIOWE PEŁNIA ZDROWIA

Pełnia Zdrowia Start +

Indywidualne Ubezpieczenie Zdrowotne

Produkt

 • Wysoka jakość usług
 • Krótkie terminy
 • Atrakcyjna cena

Warunki

 • Bez ankiety medycznej
 • Umowa zawierana na 1 rok
 • Stała składka dla wszystkich

Serwis

 • Call Center czynne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
 • Jesteśmy dla Ciebie
 • Cała Polska 

Klient

 • Dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dla każdego w wieku 1 – 60 lat
 • Dla noworodków (jeśli rodzic jest ubezpieczony przez min. 6 mies.)

Konsultacje lekarzy specjalistów dla dorosłych i dzieci:

 • Internista
 • Pediatra*
 • Chirurg ogólny
 • Ginekolog**
 • Okulista
 • Alergolog
 • Dermatolog
 • Endokrynolog
 • Gastroenterolog
 • Kardiolog
 • Ortopeda
 • Laryngolog
 • Neurolog
 • Pulmonolog
 • Urolog

Diagnostyka Obrazowa:

 • Badanie rentgenowskie „duże” (z kosztem kontrastu, jeżeli jest wymagany)
 • Badania rentgenowskie „małe” (z kosztem kontrastu, jeżeli jest wymagany)
 • Badania ultrasonograficzne
 • Inne badania diagnostyczne 

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

Szczepienia p/grypie sezonowej dla osób dorosłych

Wizyty domowe***

Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne:

 • Ogólnolekarskie
 • Okulistyczne
 • Ginekologiczne
 • Chirurgiczne
 • Usunięcie ciała obcego
 • Ortopedyczne
 • Laryngologiczne

Badania laboratoryjne:

 • Badania hematologiczne
 • Badania biochemiczne
 • Badania enzymatyczne
 • Badania układu krzepnięcia 
 • Badania hormonalne i metaboliczne 
 • Badania moczu 
 • Badania bakteriologiczne z antybiogramem

Zabiegi szpitalne:

 • Usunięcie migdałka 
 • Nacięcie migdałka 
 • Usunięcia polipów 
 • Tympanoplastyka (zabieg laryngologiczny poprawiający słuch)
 • Appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego) metodą klasyczną i laparoskopową 

 

*10 wizyt u lekarza pediatry w roku polisowym

**Opieka nad kobietą w ciąży od 11 miesiąca trwania ubezpieczenia 

***2 wizyty domowe w ciągu roku (tylko dla ubezpieczonych do 18 roku życia), maksymalny koszt refundacji wizyty domowej – 100 PLN

Pełnia Zdrowia Polmed

Indywidualne Ubezpieczenie Zdrowotne

Produkt

 • Wysoka jakość usług
 • Krótkie terminy
 • Atrakcyjna cena

Warunki

 • Bez ankiety medycznej
 • Umowa zawierana na 1 rok
 • Stała składka dla wszystkich

Serwis

 • Call Center czynne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu
 • Jesteśmy dla Ciebie
 • Cała Polska 

Klient

 • Dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dla każdego w wieku 1 – 60 lat
 • Dla noworodków (jeśli rodzic jest ubezpieczony przez min. 6 mies.)

Konsultacje lekarzy specjalistów dla dorosłych i dzieci:

 • Internista
 • Pediatra
 • Chirurg ogólny
 • Ginekolog
 • Okulista
 • Alergolog
 • Dermatolog
 • Endokrynolog
 • Gastroenterolog
 • Kardiolog
 • Ortopeda
 • Laryngolog
 • Neurolog
 • Pulmonolog
 • Urolog

Diagnostyka Obrazowa:

 • Badanie rentgenowskie „duże” (z kosztem kontrastu, jeżeli jest wymagany)
 • Badania rentgenowskie „małe” (z kosztem kontrastu, jeżeli jest wymagany)
 • Badania ultrasonograficzne
 • Inne badania diagnostyczne 

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

Szczepienia p/grypie sezonowej dla osób dorosłych

Wizyty domowe*

Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne:

 • Ogólnolekarskie
 • Okulistyczne
 • Ginekologiczne
 • Chirurgiczne
 • Usunięcie ciała obcego
 • Ortopedyczne
 • Laryngologiczne

Badania laboratoryjne:

 • Badania hematologiczne
 • Badania biochemiczne
 • Badania enzymatyczne
 • Badania układu krzepnięcia 
 • Badania hormonalne i metaboliczne 
 • Badania moczu 
 • Badania bakteriologiczne z antybiogramem

Zabiegi szpitalne:

 • Usunięcie migdałka 
 • Nacięcie migdałka 
 • Usunięcia polipów 
 • Tympanoplastyka (zabieg laryngologiczny poprawiający słuch)
 • Appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego) metodą klasyczną i laparoskopową 

*2 wizyty domowe w ciągu roku (tylko dla ubezpieczonych do 18 roku życia), maksymalny koszt refundacji wizyty domowej – 100 PLN

Pełnia Zdrowia Direct

Indywidualne Ubezpieczenie Zdrowotne

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego?

 • Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki ubezpieczeniowej
 • Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać SIGNAL IDUNA prawdziwe i pełne dane niezbędne do zawarcia i należytej realizacji umowy
  ubezpieczenia
 • Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest umożliwić SIGNAL IDUNA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody,
  zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

 • Składka opłacana jest przelewem bankowym na rachunek SIGNAL IDUNA wskazany w polisie. Częstotliwość opłacania składek może być roczna, półroczna,
  kwartalna lub miesięczna. Kolejne raty składki są należne zgodnie z informacją zawartą w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
 1. z upływem wskazanego w polisie okresu, na jaki została zawarta umowa,
 2. z dniem odstąpienia od umowy,
 3. z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej składki,
 4. z chwilą śmierci Ubezpieczonego,
 5. z chwilą śmierci, likwidacji lub przeniesienia miejsca zamieszkania/ siedziby Ubezpieczającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest sfinansowanie świadczeń
medycznych wymienionych w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Direct,
z których Ubezpieczony korzysta w czasie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
Świadczenia medyczne objęte ochroną ubezpieczeniową:

 • Usługi ambulatoryjne – usługi medyczne realizowane bez
  konieczności przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i organizowane bezgotówkowo u dostawców usług medycznych
  sieci SIGNAL IDUNA Premium:
 • konsultacje lekarskie,
 • badania diagnostyczne,
 • zabiegi lekarskie,
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • szczepienie przeciwko grypie;
 • Assistance medyczny;
 • Usługi szpitalne – usługi medyczne, które wymagają przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala realizowane bezgotówkowo
  w szpitalach sieci SIGNAL IDUNA.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów świadczeń medycznych, które:

 • nie są uwzględnione w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL
  IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Direct;
 • 8 nie są uzasadnione z medycznego punktu widzenia;
 • 8 zostały zrealizowane w placówkach medycznych spoza sieci SIGNAL
  IDUNA Premium (dotyczy usług ambulatoryjnych);
 • 8 nie zostały zorganizowane i zatwierdzone przez Call Center SIGNAL IDUNA.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów świadczeń medycznych wynikających między innymi z:

 • umyślnego, celowego działania Ubezpieczonego;
 • spożycia alkoholu, narkotyków, innych toksycznych substancji;
 • korzystania z metod medycyny eksperymentalnej;
 • leczenia zleconego samodzielnie lub przez nieuprawnione osoby, leczenia
  realizowanego ze względów estetycznych oraz leczenia niepłodności;
 • chorób psychicznych, gruźlicy, HIV, AIDS, w tym ich skutki;
 • wydarzeń takich jak konflikty zbrojne i wojny oraz skutki ataków terrorystycznych, epidemii lub pandemii potwierdzonej przez właściwe organy;
 • usług objętych limitem wykonanych po jego przekroczeniu;
 • leczenia szpitalnego niebędącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
  przez pierwsze 4 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE KARTA SIC

Karta SIC

Całoroczne ubezpieczenie turystyczne

SIC gotowa do pomocy

 • Dzięki niej w trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc na numer Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.

SIC – alternatywa

 • Świetnie sprawdzi się w roli Twojego obowiązkowego ubezpieczenia, stanowiąc alternatywę dla mniej korzystnych ubezpieczeń, oferowanych w sekretariacie Twojej szkoły lub dziekanacie Twojej uczelni.

SIC – na fali

 • Zapewni Ci ochronę, jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: żeglarstwo, surfing, windsurfing i kitesurfing.

SIC – kompleksowa

 • Pokryje koszty leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej.

Karta SIC (SIGNAL IDUNA Card)

To całoroczne ubezpieczenie turystyczne, które zapewni Ci kompleksową ochronę, w tym:

 • pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL), assistance i ratownictwa,
 • Świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW),
 • pokrycie kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC), w tym również szkody związanej z uprawianiem sportu

SIC – młoda i aktywna jak Ty

 • dla każdego w wieku od 5 do 30 lat
 • dla kochających sport i podróże 

Karta SIC WORLD*:

 • KL wraz z assistance
 • Koszty ratownictwa
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym/związane z amatorskim uprawianiem sportu.

Karta SIC WORLD SPORT* i WORLD SPORT Plus*:

 • KL wraz z assistance
 • Koszty ratownictwa
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym/związane z uprawianiem sportu.

*KL, koszty ratownictwa, OC – obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady

UBEZPIECZENIA DOSTARCZA

logo SI

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK