Analiza Potrzeb i Wymagań Klienta

Szanowni Państwo, jako dystrybutor ubezpieczeń mamy obowiązek każdorazowo przeprowadzić APK (analizę potrzeb i wymagań klienta).
Obowiązek ten wynika z art. 8 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 

Poddanie się analizie potrzeb jest dobrowolne jednak w przypadku odmowy jej przeprowadzenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dystrybutor ubezpieczeń nie będzie miał możliwości zaproponowania umowy ubezpieczenia.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania  jest AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000215049, REGON 016333456, NIP 526-24-57-275, kapitał zakładowy spółki 160 000.00 zł | Kontakt telefoniczny: 22 742 10 75, kontakt e-mail administracja@amaconsulting.pl

Firma AMA Consulting jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych nr 11119542/A

2024 AMA Consulting

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK