Skontaktuj się znami

OC - ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jako zarządca nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zarządcy.

  • Wypłata odszkodowania osobom, którym zarządca nieruchomości wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.
  • Dzięki ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości ponoszą mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej oraz zyskują większą wiarygodność wobec klientów i partnerów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zarządców nieruchomości

Zgodnie z obecnymi przepisami ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dla zarządców nieruchomości obligatoryjne. Należy posiadać ważną polisę OC najwcześniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w tym obszarze. Jeśli zatem rozpoczynasz działalność w tym zakresie bądź oferta dotychczasowego ubezpieczyciela nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości – co obejmuje polisa?

Polisa ubezpieczenia OC – zarządców nieruchomości obejmuje swoim zakresem szkody wyrządzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania obiektem. Rozumie się przez to zarówno aktywne działanie, jak i zaniechanie określonych czynności w związku ze stanem technicznym budynku, bezpieczeństwem jego mieszkańców itd.

Ponieważ nawet pozornie tak błaha sytuacja, jak opóźnienie w
przeglądzie instalacji budynku wynikające z niedopatrzenia zarządcy
nieruchomości, może skutkować dotkliwą karą finansową, konieczne jest
uzyskanie skutecznej ochrony przed ewentualnymi sankcjami finansowymi.

Co ważne, jeżeli zarządca zatrudnia pracowników, to konsekwencje
wyrządzonych przez nich szkód również są pokrywane z sumy
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości –
minimalna suma gwarancyjna

Minimalna suma ubezpieczeniowa w przypadku polisy OC dla zarządców
nieruchomości wynosi równowartość pięćdziesięciu tysięcy euro (zgodnie
z rozporządzeniem wydanym przez ministra finansów). Kwota ta dotyczy
pojedynczego zdarzenia oraz innych zdarzeń mających miejsce w ciągu
najbliższych dwunastu miesięcy.

Oczywiście, możliwe jest uzyskanie także wyższej wartości
ubezpieczenia po ustaleniach z doradcą. Jest to nie tylko możliwe, ale
wręcz zalecane, jeśli planujesz prowadzić działalność zarządczą na
większą skalę. Skontaktuj się z naszymi doradcami, a z pewnością
uzyskasz atrakcyjne warunki umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC – zarządców nieruchomości – obowiązek, ale także
udogodnienie

Choć posiadanie ubezpieczenia OC – zarządców nieruchomości jest
niezbędne, to rozwiązania tego nie należy traktować jedynie jako
zbędnego wymogu. Wręcz przeciwnie, ma ono także wiele zalet.

Przede wszystkim, jako zarządca nie musisz już obawiać się, że szkoda
powstała w trakcie prowadzonej przez ciebie działalności spowoduje
poważne problemy natury finansowej. Wręcz przeciwnie – wysoka suma
gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uchroni Cię przed jej
negatywnymi następstwami.

Poza tym podmiot ubezpieczony dzięki posiadaniu polisy staje się
bardziej wiarygodny i stabilny w oczach kontrahentów. To z pewnością
stanowi czynnik pomocny w prowadzeniu działalności gospodarczej w
zakresie zarządzania nieruchomościami.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami

[everest_form id="125"]

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

  • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
  • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK