Skontaktuj się znami

Nowe godziny otwarcia biura przy ul. Strumykowej 28: pon. pt. 9:00 - 17:00

Obowiązki właściciela nieruchomości – poradnik

Ważne jest, aby jako właściciel domu regularnie przeprowadzać kontrole i konserwację, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody wszystkich domowników. Kontrole powinny być wykonywane przez specjalistów, a dokumentacja przeglądów i napraw powinna być zachowana w celu ułatwienia uzyskania odszkodowania w przypadku awarii lub innych problemów.

Kontrole okresowe

Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny:

 • instalacji gazowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo w użytkowaniu gazowych instalacji i sieci, należy regularnie przeprowadzać kontrole i przeglądy. Konieczne jest zatrudnienie specjalisty posiadającego odpowiednie kwalifikacje który dokładnie sprawdzi urządzenia i sieci, w tym ich szczelność, co pozwoli uniknąć zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

 • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania instalacji grzewczych, należy regularnie przeprowadzać przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych. Kontrolę tę powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Co najmniej raz na 5 lat kontroluj:

 • stan techniczny obiektu budowlanego i jego przydatności do użytkowania, w tym elementów budynku, np. dachu, ścian, balustrad
 • stan techniczny elementów wykończenia wnętrz, zagospodarowanie terenu, estetykę budynku lub obiektu budowlanego
 • instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Podstawa prawna

Art. 61 i 62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Kontrola stanu technicznego kotłów i urządzeń chłodniczych

Co najmniej raz na 5 lat kontroluj:

Osoba zarządzająca lub właściciel budynku musi regularnie kontrolować system ogrzewania, uwzględniając efektywność energetyczną kotłów i dostosowując ich moc do potrzeb użytkowników:

 • co najmniej raz na 2 lata – kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
 • co najmniej raz na 4 lata – kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW
 • co najmniej raz na 5 lat – kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW

Kontrolę stanu technicznego należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w dziedzinie instalacji.

Kontroluj efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych w klimatyzacji.

 • co najmniej raz na 5 lat – urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

Osoba posiadająca kwalifikacje dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych może również dokonać kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku.

Podstawa prawna

Art. 23 oraz 24, które wskazują osoby uprawnione do dokonywania okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r, o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 497).

Pamiętaj o czyszczeniu okresowym przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Właściciel lub zarządca budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, musi regularnie usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w czasie ich użytkowania:

 • co najmniej raz na 3 miesiące – w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym
 • co najmniej raz na 6 miesięcy – w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
 • co najmniej raz w roku – oczyszczanie przewodów wentylacyjnych

Ważne!

Nie wymaga się posiadania kwalifikacji kominiarskich do czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych, budownictwie zagrodowym i letniskowym.

Podstawa prawna

§ 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

! Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, które znajdują się wzdłuż jego nieruchomości.

Skorzystaj z naszej oferty, nasz agent pomoże Ci zawrzeć ubezpieczenie dokładnie takie jakiego potrzebujesz.

Poznaj jakość Ama Consulting

Ubezpiecz się tak jak Ci wygodnie

Zdecyduj jak chcesz się z nami skontaktować - napisz, zadzwoń, przyjdź do naszego biura lub poproś o rozmowę. Postaramy się dobrać dla Ciebie idealną ofertę.

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Zgoda RODO (dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych):

Zgodę można udzielić na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

W celu przygotowania ofert i przekazania ich elektronicznie musimy uzyskać zgodę nr 1 i 3. 

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK).

Uzupełnić APK można na 2 sposoby:

 • Online – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod poniższym linkiem https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/
 • Tradycyjnie – poprzez wypełnienie dokumentu a następnie przesłanie do nas jego skanu (dokument w załączniku). 

Pobierz dokument APK