Ubezpiecz swoje dziecko - NNW szkolne

BLOG

Jak dobrze ubezpieczyć wspólnotę mieszkaniową?

Wspólnota mieszkaniowa jest to ogół właścicieli nieruchomości w jednym, a czasem kilku budynkach. Powstaje ona z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia własności choćby jednego lokalu. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Członkami wspólnoty mieszkaniowej są wszyscy właściciele lokali mieszkalnych, ale też garaży i lokali użytkowych. Każda wspólnota powinna wybrać zarząd który będzie ją reprezentował.

Zarząd wspólnoty decyduje o wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej do których należą między innymi: dach, kominy, fundamenty, mury konstrukcyjne, klatki schodowe, kotłownie, maszynownie dźwigów, wspólne garaże czy pomieszczenia gospodarcze. Wspólnota może również powierzyć bieżące zarządzanie nieruchomością wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

Bardzo ważną rzeczą jest również ubezpieczenie, które powinna posiadać każda wspólnota mieszkaniowa. Zabezpiecza  ona członków wspólnoty przed niespodziewanymi sytuacjami.

Zakres ubezpieczenia powinien przede wszystkim obejmować budynek od wszelkich zdarzeń losowych typu: pożar, powódź, deszcz nawalny, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, zalania, awarie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, katastrofy budowlane, gradu, dymu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, przepięcia i przetężenia w instalacjach.

Budynek możemy ubezpieczyć wg. wartości:

  • nowej odpowiadającej kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego
  • rzeczywistej odpowiadającej wartości nowej pomniejszonej o zużycie techniczne
  • księgowej brutto odpowiadającej wartości początkowej mienia z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

Drugą ważną rzeczą jest odpowiedzialność cywilna wspólnoty mieszkaniowej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomością. W ramach OC objęte są szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej przez wspólnotę mieszkaniową.

Dodatkowo polisa ubezpieczeniowa może chronić wspólnotę przed ryzykiem wandalizmu, aktami terrorystycznymi, stłuczeniem szyb oraz kradzieżą z włamaniem.

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą się również zabezpieczyć przed szkodami wyrządzonymi wspólnocie na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę wykupując dodatkowo OC członków zarządu.

Beata Waśniewska

Tekst ukazał się także na portalu ibialoleka.pl

Lokalizacje naszych biur

Mokotów

Białołęka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Pobierz dokument APK