Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. 9 - 17, 22 742 10 75 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. 10 - 18, 500 642 071

UBEZPIECZENIA MAJĄTKU FIRMOWEGO

Ubezpieczenia majątku gwarantują bezpieczeństwo w Twoim przedsiębiorstwie, jednocześnie dają gwarancję dalszego prowadzenia biznesu w razie zajścia zdarzenia losowego typu pożar czy kradzież.

Ubezpieczenia majątku gwarantują bezpieczeństwo w Twoim przedsiębiorstwie, jednocześnie dają gwarancję dalszego prowadzenia biznesu w razie zajścia zdarzenia losowego typu pożar czy kradzież.

  • Ochrona majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych.
  • Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do specyfiki branży i potrzeb przedsiębiorcy.
  • Jedna polisa na wszystkie lokalizacje.
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
  • Ubezpieczenie ryzyka budowy i montażu maszyn.
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń.
  • Ubezpieczenie towarów przechowywanych.
  • Ubezpieczenie strat finansowych poniesionych w związku z chorobą lub zajściem różnych zdarzeń losowych.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami