Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

UBEZPIECZENIA ROLNICZE

Oferujemy zarówno ubezpieczenia obowiązkowe OC rolnika oraz budynków rolnych, jak i dobrowolne nie ujęte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przypominamy, że w przypadku braku ubezpieczenia obowiązkowego rolnikowi grozi kara.
Świadczymy pełną ochronę Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta.

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z ubezpieczenia majątkowego?

Jeżeli mienie, które posiadasz jest dla Ciebie cenne i chcesz je zabezpieczyć, to warto zastanowić się właśnie nad tym rodzajem ubezpieczenia.
Wypadkom losowym niestety nie możemy zapobiegać, ani ich uniknąć, ale możemy się na nie przygotować!

  • Za niewielką składkę roczną chronisz się przed roszczeniami osób poszkodowanych przez Ciebie i Twoich bliskich. Umowa obejmuje również wszystkie osoby, które pracowały w Twoim gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia.
  • Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój majątek zostanie uszkodzony lub go stracisz w wyniku różnych zdarzeń losowych: pożaru, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi itp.
  • Zabezpieczamy kredyt przeznaczony np. na budowę czy modernizację budynków rolniczych, znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego.
  • Szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  • Zabezpieczenie tzw. mienia ruchomego, czyli sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich, wyposażenia gospodarstwa domowego i innych tzw. ruchomości domowych w budynku mieszkalnym.
  • Ubezpieczenie obowiązkowe warto rozszerzyć o dobrowolne (dofinansowywane przez państwo) obejmujące różne ryzyka, np. pogodowe, zagrażające plonom, domom i budynkom gospodarczym.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami