Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

UBEZPIECZENIA BIUR RACHUNKOWYCH

Ustawa o rachunkowości (art. 76h ust. 1) nakłada obowiązek ubezpieczenia OC na przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli na wszystkie biura rachunkowe, które świadczą takie usługi.

Ustawa o rachunkowości (art. 76h ust. 1) nakłada obowiązek ubezpieczenia OC na przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli na wszystkie biura rachunkowe, które świadczą takie usługi.

Polisa chroni biura przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w wyniku ich działania lub zaniedbania. Mówiąc najkrócej, Towarzystwo odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia, a przedsiębiorca do wysokości szkody.


Jeśli przedsiębiorca prowadzący usługowo księgi rachunkowe (lub w przypadku poszerzonej polisy – wypełniający księgi podatkowe i obliczający zeznania podatkowe) popełni błąd, a poszkodowany klient zgłosi roszczenia, na przykład skieruje sprawę o odszkodowanie na drogę sądową, ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy. W przypadku braku polisy – z własnej kieszeni lub majątku przedsiębiorcy.

Jeśli w biurach rachunkowych prowadzone są od czasu do czasu określone czynności doradztwa podatkowego – prowadzenie ksiąg podatkowych, prowadzenie innych ewidencji do celów podatkowych, udzielanie pomocy w tym zakresie (podatkowa księga przychodów i rozchodów), sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie, np. deklaracje podatkowe osób fizycznych – PITY, ewidencja rozliczanie VAT, to suma ubezpieczenia jest dobrowolna i ustala ją Klient w PLN.

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami