Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

OC - ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

Jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i organizujesz imprezę masową, masz ustawowy obowiązek wykupienia polisy OC zawodowej.

Zakres ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne takiego ubezpieczenia OC określa rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i organizujesz imprezę masową, masz ustawowy obowiązek wykupienia polisy OC zawodowej.

Zakres ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne takiego ubezpieczenia OC określa rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

  • Jeśli osoby uczestniczące w organizowanej przez Ciebie imprezie masowej poniosą szkodę, która będzie wynikiem Twojego działania lub zaniechania, ich roszczenia pokryje obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
  • Jeśli uczestnicy imprezy ulegną wypadkowi lub zostanie zniszczona ich własność, nie będziesz musiał wypłacać odszkodowań z własnych środków.

Jeśli obowiązkowa suma gwarancyjna nie jest współmierna z wielkością Twojego przedsięwzięcia, możesz zdecydować się na ubezpieczenie nadwyżkowe. To dodatkowa suma gwarancyjna przydatna wtedy, kiedy podstawowa okaże się niewystarczająca.

Jeśli organizujesz imprezę niemasową, możesz wykupić nieobowiązkową polisę OC zawodową. Jeśli ktoś ulegnie wypadkowi na Twojej imprezie, koszty leczenia oraz inne związane z tą szkodą będą wypłacone w ramach dobrowolnej polisy.


Jako organizator wydarzenia możesz zdecydować się też na polisę OC na wypadek zniszczonego sprzętu czy innych urządzeń

Cztery proste kroki dzielące Cię
od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

Skontaktuj się z nami