Biuro Mokotów: ul. Cypryjska 2G, Warszawa pon. - pt. w godz. 9 - 17, +48 22 742 10 75; +48 512 985 935 | Biuro Białołęka: ul. Strumykowa 28, Warszawa pon. - pt. w godz. 10 - 18, +48 500 642 071

BLOG

Jakie pytania zada Ci ubezpieczyciel przed sprzedażą ubezpieczenia na życie?

Chcesz zapewnić najbliższym ochronę w przypadku, gdy Cię zabraknie? Ubezpieczenie na życie jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla rodziny i bliskich w przypadku śmierci czy kalectwa ubezpieczonego. Przed zawarciem umowy trzeba jednak będzie odpowiedzieć na kilka koniecznych pytań od ubezpieczyciela. Lepiej zatem wiedzieć, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, gdyż od tego zależy m.in. wysokość Twojej przyszłej składki ubezpieczeniowej. Odpowiadać warto zgodnie z prawdą i jak najbardziej precyzyjnie, wszak TU przysługuje nieodzowne prawo do rekalkulacji składki w oparciu o nowo pozyskane informacje dotyczące klienta. Zatem utajanie szczególnych informacji nie przejdzie. Co muszą wiedzieć ubezpieczyciele?

Data urodzenia

Dość oczywiste pytanie, które ma naprawdę duże znaczenie w przypadku polis na życie. Towarzystwa zastrzegają za sobą prawo do ustalania różnych ram wiekowych dla swoich produktów. Ustalane są także górne granice wiekowe dla klientów, oscylujące co do zasady wokół 60-70 r.ż. Właśnie z uwagi na tak dużą rozpiętość między wymaganiami stricte wiekowymi sprawia, że lepiej konsultować się ze specjalistą jeszcze przed wybraniem jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zdrowie

Stan zdrowia jest niezwykle ważny zarówno w przypadku ubezpieczeń na życie, jak i polis zdrowotnych. Od agenta prawdopodobnie otrzymasz kwestionariusz medyczny do wypełnienia. Na podstawie danych o rzeczywistym stanie zdrowia TU oblicza wysokość przyszłej składki ubezpieczeniowej. Towarzystwo także może obligatoryjnie wysłać klienta na badania na koszt firmy, najczęściej tak się dzieje w przypadku wyjątkowo wysokiej sumy ubezpieczeniowej. Nie warto nawet rozważać możliwości zatajenia informacji o rzeczywistym stanie zdrowotnym. W przypadku podania  nieprawdziwych informacji TU ma prawo zarówno do rekalkulacji wpłacanych środków, jak i odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą pieniędzy i ochrony z tytułu polisy na życie. W przypadku utajenia informacji o przewlekłej chorobie ubezpieczyciel także może odmówić wypłaty świadczeń.

Nałogi, ekstremalne sporty bądź styl prowadzenia samochodu

Styl życia też ma wpływ na kalkulację ryzyka, a więc także na sumę i składkę ubezpieczeniową. Prawdopodobnie agent zada pytanie o palenie, spożywanie alkoholu, narkotyki czy np. o uprawianie sportu. Zatem lepiej wspomnieć o tym, że lubisz uprawiać wspinaczkę wysokogórską bez ekwipunku jeszcze przed kupnem polisy

Praca

Pytanie o wykonywany zawód ma na celu oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku w przypadku pracy statystycznie bardziej ryzykownej. Do takich profesji zalicza się m.in. górników czy strażaków. W przypadku zwykłej pracy biurowej składka prawdopodobnie będzie niższa właśnie ze względu na nikłe zagrożenie kalectwem czy śmiercią. Zawód to drugi najczęstszy warunek zaporowy, który może skutkować niepodpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.