Ubezpieczenie chroni wspólnotę, a przede wszystkim jej członków, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.  Szeroki zakres produktów pozwala na optymalne dopasowanie, tak by zabezpieczyć majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymać ją w należytym stanie technicznym.

Ubezpieczenia mienia

Zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in.: powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, pękania rur, upadku drzew lub masztów). Ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia, wyposażenie.

Klauzule dodatkowe

Jeżeli wspólnota korzysta z podstawowego ubezpieczenia może również skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń na wypadek: terroryzmu, aktów wandalizm, prac remontowych, szkód mechanicznych i elektrycznych, przepięć. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom wspólnota uchroni się przed nieprzewidzianymi kosztami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dosyć wysokie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ochrona związana z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością z rozszerzeniem o następujące klauzule:

  • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC parkingów strzeżonych
  • OC szkód wzajemnych

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zabezpieczanie na wypadek szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w wyniku włamania lub usiłowania dokonania włamania. Na wniosek zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych

Towarzystwo pokrywa szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

Ubezpieczenia chroni na wypadek szkód wyrządzonych przez członków zarządu wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu (np. na skutek zawinionego działania lub zaniechania).

Pokrywane są:

  • straty rzeczywiste
  • czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową
  • koszty postępowania sądowego/pojednawczego (prowadzonego w związku z roszczeniami)

Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu wspólnota jest przygotowana na różne zdarzenia, którym wspólnie stawi czoła. Skorzystaj z darmowej porady naszego konsultanta. Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu optymalnych zestawień ubezpieczeń dla wspólnot. Dzięki temu otrzymasz od nas najlepszą z możliwych ofert.

Cztery proste kroki dzielące Cię od dobrego ubezpieczenia:

Krok 1

Twój kontakt z Ama Consulting.

Krok 2

Wspólne określenie potrzeb i wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Krok 3

Przygotowanie oferty przez Ama Consulting.

Krok 4

Podpisanie umowy.

w czym możemy Ci pomóc?

Szukasz najlepszych doradców ubezpieczeniowych? Zrób pierwszy krok i skontatkuj się z nami. My szanujemy Twój czas!

Z Ama Consulting współpracuję od wielu lat i z pewnością mogę polecić świadczone przez nich usługi. Zawsze można liczyć na ich fachową pomoc i doradztwo. Sprawy ubezpieczeniowe powierzyłem im zarówno jeśli chodzi o moją firmę jak i życie prywatne. Często korzystam z ich usług i nigdy się nie zawiodłem na ich zgranym zespole, który tworzą prawdziwi eksperci z branży ubezpieczeniowej.

Paweł Dąbrowski
Prezes Zarządu, MPG Media Sp. z o.o.
Scroll Up